Dira na Dhima

Dira

Kuwa na Rasilimali endelevu za maji kwa ajili ya watu na mazingira.

Dhima

Kukuza usimamizi wa rasilimali za maji kwa pamoja ili kukidhi mahitaji ya kimazingira na kiuchumi kwa jamii.

Privacy Policy | Terms | Copyright © 2018 Lake Victoria Basin Water Board Website Developed By LVBWB